នៅរសៀលថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម អ៊ុំ ម៉ារ៉ា ប្រធានគណ:កម្មាធិការ គណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម


នៅ​រសៀ​ល​ថ្ងៃ​ទី​២១​ ខែ​សី​ហា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ ឯក​ឧ​ត្តម​ អ៊ុំ​ ម៉ា​រ៉ា​ ប្រ​ធាន​គណ:​ក​ម្មា​ធិ​ការ​ គ​ណ​បក្ស​ខេត្ត​ ឯក​ឧត្តម​ ណែម​ វ៉ា​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណ:​ប្រ​ចាំ​ការ​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​បក្ស​ខេត្ត​ ឯក​ឧ​ត្តម​ ឡុង​ សុ​វណ្ណ​ ស​មា​ជិក​ គ​ណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ក​ណ្តាល​ អនុ​ប្រ​ធាន​ គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ខេត្ត​ ឯក​ឧ​ត្តម​ស​មា​ជិក​អ​ចិ​ន្ត្រៃយ៍​គណ​បក្ស​ខេត្ត​ និង​លោក​ លោក​ស្រី​ស​មា​ជិក​ ស​មា​ជិ​កា​គ​ណ​បក្ស​ខេត្ត​បា​ន​ចូល​រួម​គោ​រព​វិ​ញ្ញា​ណក្ខន្ធ​ ឯក​ឧត្តម​ ផាន់​ សំ​អាន​ ស​មា​ជិ​ក​អ​ចិ​ន្ត្រៃយ៍​គ​ណ​បក្ស​ខេត្ត​ដែល​បាន​ទទួ​ល​មរ​ណ​ភាព​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៩​ ខែ​សី​ហា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ ដោយ​រោគា​ពាធ​ ។

14063905_1068931203215030_7467727738145398848_n

14063892_1068931279881689_544675511500788720_n

13907190_1068931316548352_8101648816881793125_n

13892041_1068931443215006_5529714112101194145_n