នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ


នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សុ​ក្រ​ទី​០៧ ​ខែ​តុ​លា​ ឆ្នាំ​២០​១៦ នេះ​ ឯក​ឧ​ត្ដម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា​ អ​ភិ​បា​ល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ បាន​ចុះ​ពិ​និត្យ​ការ​ងារ​ផ្ដល់​សេ​វា​សា​រណៈ​ជូន​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​តាម​រយៈ​ការ​ត្រួត​ពិ​និត្យ​ល​ក្ខណៈ​ ប​ច្ចេ​ក​ទេស​យាន​យន្ត​(ឈៀក)​ដោ​យ​ម៉ា​ស៊ីន​ស្វ័យ​ប្រ​វត្តិ​ និង​ការ​ប្រ​ឡង​យក​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​ យាន​យន្ត​ដោ​យ​ប្រ​ព័ន្ធ​កុំ​ព្យូ​ទ័រ​នៅ​មន្ទីរ​សា​ធារ​ណ​ការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​។

14495276_298688887180629_4740645508637465867_n

14492506_298688913847293_7672292806214615560_n

14492334_346230009053769_5788387326080184458_n

14595594_298688970513954_2630322722115007041_n

14522757_346229949053775_6311567061849692197_n