នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ បានចុះត្រួតពិនិត្យដំ


នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៩​ ខែតុ​លា ​ឆ្នាំ​២០​១៦​ ឯក​ឧត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា ​អភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ បាន​ចុះ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ដំ​ណើរ​ការ​សាង​សង់​ពង្រីក​ផ្លូវ​ធ្វើ​ជា​ផ្លូវ​ភ្លោះ ​និង​ដាក់​លូ​លើ​កំណា​ត់ផ្លូវ​ម្លូ​ព្រៃ​ក្នុង​ទី​រួម​ខេត្ត​ដើម្បី​ជួយ​សម្រួ​លច​រាចរ​ណ៍ជូន​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ ។

14670591_305572623158922_7728079711547741002_n

14657318_305572539825597_6039666235627025078_n

14600858_305572639825587_1908365737020780015_n