ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះវិហារ និង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត


ឯក​ឧត្ត​ម អ៊ុន​ ចាន់​ដា​ អភិ​បាល​នៃ​គណៈ​អភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ និង​ ឯក​ឧត្តម​បណ្ឌិត​ ប៊ុន​ថង ​ឌីវិ​សៃ ​អភិ​បាល​ខេត្ត​ចម៉្បា​សាក់ ​នៃ​សា​ធារ​ណ​រដ្ឋ​ប្រ​ជាធិ​បតេ​យ្យ​ប្រ​ជា​មា​និត​ឡាវ បាន​ប្រ​ជុំ​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​កំ​ណត់​ហេតុ​ប្រជុំ​លើក​ទី៦​ ស្តីពី​កិច្ច​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​រវាង​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ និង ខេត្ត​ចម្ប៉ា​សាក់​ នៅ​សា​លា​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ​២៤​ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ២​០១​៦ ។

14642346_308709326178585_8868514848446457562_n

14716060_308709346178583_4970467014001209180_n

14718597_308709369511914_478719915654503155_n

14716073_308709962845188_4839154651126653335_n

14695587_308709936178524_1521066430448533950_n

14720611_308709679511883_3629079476723597978_n