“តម្លៃដ៏ធំធេងបំផុតគឺសន្តិភាព មានសន្តិភាពទើបមានការអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូច


“ត​ម្លៃ​ដ៏​ធំ​ធេង​បំ​ផុត​គឺស​ន្តិភាព​ មាន​សន្តិ​ភាព​ទើប​មាន​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ដូច​បច្ចុ​ប្បន្ន​” ដូ​ច្នេះ​យុវ​ជន​យើង​បច្ចុ​ប្បន្ន​ ត្រូវ​បន្ត​រក្សា​នូវ​សមិ​ទ្ធផ​លរ​បស់​យុវ​ជន​ជំ​នាន់​មុន​ ជា​ពិ​សេ​ស​ស​ន្តិ​ភាព​ ដែ​ល​កើត​ចេញ​ពី​ស្នា​ដៃ​រប​ស់​ប្រ​មុខ​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បា​ល​ក​ម្ពុ​ជា នេះ​ជា​ប្រ​សា​សន៍​លើក​ឡើង​រប​ស់​ឯក​ឧត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា ​ប្រ​ធាន​ស.​ស.​យ.​ក ​ខេត្ត​ ក្នុង​ពិធី​ប្រ​កាស​ប​ញ្ចូល​ស​មា​ស​ភាព​ក្រុម​ការ​ងារ​ប្រ​ចាំ​មន្ទីរ​ស​កម្ម​ជន​យុវ​ជន​វិទ្យា​ល័យ​ស​ហ​ភាព​ស​ហ​ព័ន្ធ​ យុវ​ជន​កម្ពុ​ជា​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៨​ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​ ២០​១៧​នៅ​ស្នាក់​ការ​ស​.ស​.យ​.ក​ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ ។

16831181_1888228821454123_2695901633165976064_n

16807792_1888228958120776_2729392721358515948_n

16649284_1888229241454081_3319439149242050698_n

16830890_1888230621453943_2921158137713103136_n

16730210_1888230748120597_5798555722488645822_n

16807617_1888229961454009_665897550942065723_n

16832096_1888230348120637_6467761782088005480_n

16681455_1888231161453889_4976397373762248695_n