កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៣៣ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះវិហារ អាណត្តិទី២ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម


កិច្ច​ប្រ​ជុំ​សា​មញ្ញ​លើក​ទី​៣៣​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ អា​ណត្តិ​ទី២​ ក្រោ​មអ​ធិប​តីភា​ពឯក​ឧត្តម​ ឡុង ​សុវ​ណ្ណ ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ខេ​ត្ត ឯក​ឧត្តម​ អ៊ុន ​ចាន់​ដា ​អភិ​បាល​ នៃ​គណៈ​អភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ នៅ​សា​លា​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ ។

16998208_731376383710880_9108507186749832156_n

16997666_731376307044221_1694122663313911400_n

16938670_731381460377039_4710940375696645703_n