នារសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលាខេត្តព្រះវិហារ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ


នា​រសៀ​ល​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ នៅ​សា​លា​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ បាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​គណ:​បញ្ជា​ការ​ឯក​ភាព​រដ្ឋ​បាល​ខេត្ត​ ក្រោម​អ​ធិប​តីភា​ពឯ​កឧ​ត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់ដា​ អ​ភិ​បា​ល​នៃ​គណៈ​អ​ភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ ។

17309231_384256638623853_1637970617899244415_n

17342667_384256725290511_231059710343855700_n

17353291_384256695290514_3491620594596785086_n

17352337_384256711957179_7002811533630842612_n