ព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត បានរៀបចំពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រេច បញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នូវយុវជនចំនួន


ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០២​ ខែ​មេ​សា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ នៅ​ស្នាក់​ការ​គ​ណ​បក្ស​ខេត្ត​ បាន​រៀប​ចំ​ពិធី​ប្រ​កាស​សេច​ក្តី​ស​ម្រេច​ ប​ញ្ចូ​ល​ស​មា​ជិក​គណ​បក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​ នូវ​យុវ​ជន​ចំនួន​ ១០៦​រូប​ ស្រី ​៥២​រូប​ ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ឯក​ឧត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​គណ​បក្ស​ខេត្ត​ ឯក​ឧត្តម​ ឡុង ​សុវ​ណ្ណ​ ស​មា​ជិក​គណៈ​កម្មា​ធិការ​កណ្តា​ល​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​គណ​បក្ស​ខេត្ត​ ឯក​ឧត្តម​ ណែម​ វ៉ា​ អនុ​ប្រ​ធាន​ប្រ​ចាំ​ការ​គណៈ​កម្មា​ធិកា​រគ​ណ​បក្ស​ខេត្ត​ ។

17426081_276485432765104_1467040421228573868_n

17757493_276485476098433_910643000517698550_n (1)

17626239_276485552765092_1220704650468193978_n