កិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការល្អជាយូរអង្វែងរវាងខេត្តព្រះវិហារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងខេត្តយ៉ាឡាយនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម


កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​ត្តិ​បត្តិ​ការ​ល្អ​ជា​យូរ​អង្វែ​ង​រវាង​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា និង​ខេត្ត​យ៉ា​ឡាយ​នៃ​សា​ធារ​ណ​រដ្ឋ​ស​ង្គម​និ​យម​វៀត​ណាម​ បាន​នាំ​មក​នូវ​ការ​អ​ភិ​វឌ្ឍ​ជា​លំ​ដាប់​រវាង​ខេត្ត​ទាំង​០២​។
រសៀ​ល​ថ្ងៃ​ទី​០៣​ ខែ​មេ​សា ​ឆ្នាំ​២០​១៧​ ឯក​ឧត្តម​អភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ អ​ញ្ជើ​ញ​ទទួ​ល​ស្វា​គមន៍​និង​សំ​ដែង​ការ​គួរ​សម​គណៈ​ប្រ​តិភូ​ខេត្ត​យ៉ា​ឡាយ​ សា​ធារ​ណៈ​រដ្ឋ​សង្គម​និ​យម​វៀត​ណាម​ដឹក​នាំ​ដោ​យ​ឯក​ឧត្តម​ យឿង​ វ៉ាន់​ចាង​ ស​មា​ជិគ​ណៈ​កម្មា​ធិការ​មជ្ឈឹ​ម​បក្ស​ និង​ជា​លេ​ខា​បក្ស​ខេត្ត​ នៅ​សាល​សវន​ការ​សា​លា​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ។

17795952_753134791535039_4705116790916805529_n

17634783_753134788201706_1340499646130742894_n

17757353_753134768201708_6522350749295476488_n

17759801_753134851535033_2164748573653072047_n