ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី ក្នុងឱកា


ឯក​ឧត្ត​មប​ណ្ឌិត​ ហ៊ុន​ ម៉ា​ណែត​ តំ​ណាង​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​ ស​ម្តេច​តេ​ជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ក្នុង​ឱកា​សអ​ញ្ជើញ​ កាត់​ឬស​សី​មា​និង ​ស​ម្ពោធ​ស​មិទ្ធ​ផល​នា​នា ​ក្នុង​វត្ត​សុវ​ណ្ណ​គីរី​ វត្ត​ឆែប​ ស្ថិត​ក្នុង​ ស្រុក​ឆែប​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី៣​០ ខែ​មេ​សា ​ឆ្នាំ​២០​១៧ 18157408_769652233216628_190772063927970168_n

18158012_769652296549955_9177969428965884494_n

18157611_769652346549950_5035913410733979601_n

18157184_769652363216615_2464818519902898393_n

18193741_769652439883274_2205367472868617856_n

18193853_769661116549073_3842118681136661598_n

18194002_769652389883279_4091711825228552227_n

18157627_769661003215751_5127127565419317344_n

18222111_769661006549084_3831384063616608423_n