ព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ស្លាកគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជាទំហំ៣ម*៥មត្រូវបានលើកដាក់ឡើង ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ


ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ឧ​ស​ភា ​ឆ្នាំ​២០​១៧​ ស្លាក​គណ​បក្ស​ ប្រ​ជា​ជន​ក​ម្ពុ​ជា​ទំ​ហំ​៣ម​*៥ម​ត្រូវ​បាន​លើក​ដាក់​ឡើង​ ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ម្លូ​ព្រៃ​ឃុំ​ម្លូ​ព្រៃ​មួយ​ ស្រុក​ឆែប​ ដោ​យ​បាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​ឯក​ឧត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​ក​ម្ពុ​ជា​ខេត្ត​ក្រុម​ការ​ងារ​ខេត្ត​ចុះ​ជួយ​ស្រុក​ ស​មា​ជិក​ ស​មា​ជិ​កា​ គ​ណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​ជា​ច្រើន​រូប​ទៀត។

18403376_1893529564224476_7164880791060180640_n

18402752_1893529700891129_5952200403521379784_n

18403352_1893529634224469_7245154680977446145_n

18403004_1893529837557782_7150879707345969588_n

18403349_1893529930891106_1012225572219374493_n

18402843_1893529467557819_5493172889047866902_n