ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត


ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​ឧ​ស​ភា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ ពិ​ធី​បើក​យុទ្ធ​នា​ការ​ឃោ​ស​នា​បោះ​ឆ្នោត​ រប​ស់​គ​ណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​ក​ម្ពុ​ជា​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​នៅ​គ្រប់​ប​ណ្តា​ឃុំ​ ស​ង្កា​ត់​ទាំង​៥១​ ទូ​ទាំ​ង​ខេ​ត្ត​ចាប់​ផ្តើម​ហើ​យ​ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​

ឯក​ឧត្ត​ម ​មាស​ សុ​ភា​ ស​មា​ជិក​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ក​ណ្តា​ល​ និង​ជា​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ ចុះ​មូល​ដ្ឋាន​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ ឯក​ឧត្ត​ម​ប្រ​ធាន​គណ​បក្ស​ខេត្ត​ អ្នក​តំ​ណាង​រាស្រ្ត​ខេត្ត​ និង​បន្ត​រហូត​ដ​ល់​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត ។

18527552_779947788853739_1919694233174016917_n - Copy

18555887_779947812187070_2539884042651180602_n - Copy

18556168_779947862187065_1865718332512326437_n

18581643_779947805520404_9005302556181525047_n

18643761_876401119179419_1467808283_n