ព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត អញ្ជើញចុះជួប


ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៦​ ខែ​ឧ​ស​ភា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ ឯក​ឧត្ត​ម ​អ៊ុន​ ចាន់​ដា ​ប្រ​ធាន​គ​ណប​ក្សប្រ​ជា​ជន​កម្ពុ​ជា​ខេត្ត​ អ​ញ្ជើ​ញ​ចុះ​ជួប​សំ​ណេះសំ​ណា​ល​ជា​មួយ​ស​មា​ជិក​គ​ណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​ក​ម្ពុ​ជា ​ស្រុក​រវៀង ​ដោយ​បាន​ ការ​ចូល​រួម​ពី​ឯក​ឧ​ត្តម​ គុយ​ ម៉ា​រិន​ឌី​ ស​មា​ជិក​គណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​ក​ណ្តា​ល​និង​ជា​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ចុះ​ជួយ​ស្រុក​រវៀង​ នៅ​ស្នាក់​ការ​គ​ណ​បក្ស​ស្រុក​រវៀង​ ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ។18622345_1340784392696375_2842016837275420971_n

18664459_1340763976031750_5117815230311560604_n

18622136_1340784452696369_1245017322733105639_n

18740797_1340784462696368_2663878504975145884_n

18664588_1340784442696370_4162487353667480248_n