ព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកសមាជិកាគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា ឃុំ


ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣១​ ខែ​ឧ​ស​ភា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ ពិ​ធី​សំ​ណេះ​សំ​ណា​ល​ជា​មួយ​ស​មា​ជិក​ស​មា​ជិ​កាគ​ណ​បក្ស​ ប្រ​ជា​ជន​ក​ម្ពុ​ជា ​ឃុំ​ពុ​ទ្រា​ ស្រុ​ក​ជ័យ​សែន​ ចំ​នួន​៨០​០នាក់​ នៅ​សា​លា​ឆ​ទាន​ភូមិ​ពើក​ ឃុំ​ពុ​ទ្រា​ ស្រុ​ក​ជ័យ​សែន​ ក្រោ​ម​វត្ត​មាន​ ឯក​ឧ​ត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា ​ប្រ​ធាន​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​បក្ស​ខេត្ត​ ឯក​ឧ​ត្តម ​ឡុង​ សុ​វណ្ណ​ អ​នុ​ប្រ​ធាន​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​បក្ស​ខេត្ត ។

18740715_785947144920470_6962793951238465181_n

18740067_785947058253812_6810866729843950734_n

18813248_785947014920483_2045952040720377034_n

18881907_785947161587135_8054355590985058397_n

18817005_882850135201184_1536008377_n