ពិធីដង្ហែរក្បួននិងសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិក សមាជិកា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំប្រមេរ ស្រុក


18882275_1698098297153835_5368408192222991376_n