នៅរសៀលថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្ត ឯកឧត្តម


នៅ​រ​សៀ​ល​ថ្ងៃ​ទី​៨​ ខែ​ក​ញ្ញា​ ឆ្នាំ​២​០​១​៧​ ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម ​អ៊ុន ​ ចា​ន់​ដា​ អ​ភិ​បា​ល​ខេ​ត្ត​ ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ ឡុ​ង​ សុ​វណ្ណ​ ប្រ​ធា​ន​ក្រុ​ម​ប្រឹ​ក្សា​ខេ​ត្ត​អ​ញ្ជើ​ញ​ចុះ​សួរ​សុ​ខ​ទុ​ក្ខ និ​ង​បា​ន​នាំ​យ​កនូវ​គ្រឿ​ង​ឧប​ភោ​គ​ប​រិភោ​គ​និ​ង​ថវិ​កា​ផ្ត​ល់​ជូ​ន​ន​គរ​បា​ល​នៃ​ស្ន​ង​ការ​ដ្ឋា​ន​ន​គរ​បា​ល​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ ។

21317941_839974526184398_615540161914736087_n

21558549_839976249517559_4757384107422749494_n

21371409_839976092850908_7411456694071734070_n

21370903_839974902851027_3807351737661933190_n

21369366_839975802850937_6613637464139030841_n