ខេត្តព្រះវិហារជាខេត្តមានមន្តស្នេហ៍ ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៌ពីអ្នកវិនិយោគបរទេសជាច្រើនក្នុងវេទិកា


ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​ជា​ខេ​ត្ត​មា​ន​មន្ត​ស្នេហ៍ ទ​ទួ​ល​បា​ន​​កា​រ​ចា​ប់​អា​រ​ម្ម​ណ៌​ពី​អ្ន​ក​វិ​និ​យោ​​គ​ប​រ​ទេ​ស​ជា​ច្រើ​ន​ក្នុ​ង​វេ​ទិ​កា​​ផ្ស​ព្វ​ផ្សា​យ​ពា​ណិ​ជ្ជ​ក​ម្ម​ ​វិ​និ​យោ​គ​ ​និ​ង​ទេ​ស​ច​រ​ណ៍​ ​ក្នុ​ង​ក​ម្ម​វិ​ធី​ពិ​ព័​រ​ណ៍​ចិ​ន​អា​ស៊ា​ន​ លើ​ក​ទី​១​៤​ នៅ​ក្រុង​ណា​ន​នី​ង ​ខេ​ត្ត​ក្វា​ង​ស៊ី​ ​ប្រ​ទេ​ស​ចិ​ន​។​ ​ក្នុ​ង​ឱ​កា​ស​នេះ​ មា​ន​ក្រុម​ហ៊ុ​ន​ ​L​i​u​G​o​n​g​ ​ជា​ក្រុ​ម​ហ៊ុ​ន​យ​​ក្ស​រ​បស់​ប្រ​ទេ​ស​ចិ​ន​ ផ​លិ​ត​គ្រឿ​ង​ច​ក្រ​ក​​សិ​ឧ​ស្សា​ហ​ក​ម្ម​ស​ម្រា​ប់​ផ្គ​ត់​ផ្គ​ង់​ជូ​ន​ប្រ​ទេ​ស​ចំ​នួន​ជា​ង​១​២​០​ក្នុ​ង​ពិ​ភ​ព​លោ​ក​ ​បា​ន​ចា​ប់​អា​រម្ម​ណ៍​ពី​ស​ក្តា​នុ​ព​ល​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហា​រ​ ​បា​ន​រៀ​ប​ចំ​ ​ផែន​ការ​វិ​និ​យោ​គ​ក្នុ​ង​ខេត្ត​មាន​មន្ត​ស្ន​ហ៍មួ​យ​នេះ​ ដើ​ម្បី​យ​ក​ជាទី​តាំ​ង​ស​ម្រា​ប់​ផ្គ​ត់​ផ្គ​ង់​គ្រឿ​ង​ច​ក្រ​ក​សិ​ឧ​ស្សា​ហ​ក​ម្ម​ដ​ល់​ទី​ផ្សា​ប្រ​ទេ​ស​ស​មា​ជិ​ក​អា​ស៊ា​ន​ទាំ​ង​មូ​ល។

21731364_1719955418309104_4185185466897161722_n

21751639_1719955428309103_5727782940020542626_n

21752040_1719955301642449_7648983055492663949_n

21752224_1719955414975771_5899475657327955341_n

21743348_1719955534975759_1548396906706025115_n

21761549_1719955298309116_355136728637088286_n