នៅរសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តព្រះវិហារ គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិ


នៅ​រសៀ​ល​ថ្ងៃ​ទី​២៥​ ខែ​ក​ញ្ញា​ ឆ្នាំ​២​០​១​៧​ នៅ​សាល​ប្រ​ជុំ​សា​លា​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហា​រ​ គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​ពិ​គ្រោះ​យោ​ប​ល់​កិ​ច្ច​ កា​រ​ស្រ្តី​ និ​ង​កុ​មា​រ បា​ន​ដំ​ណើ​រ​កា​​រកិ​ច្ចប្រ​ជុំ​ប្រ​ចាំ​ខែ​ក​ញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២​០​១៧​ ក្រោម​អ​ធិ​ប​តី​ភា​ព​លោ​ក ​ជំ​ទា​វ​ ខូយ​ ​ប៊ុន​ថាន ។

22007384_1879557552069312_4191403458929834954_n

21767931_1879557268736007_2115743200855560468_n

21767999_1879558082069259_746760462987035129_n