ក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ និងក្រសួងដែនដីនគរូបណីយ៍កម្ម និងសូរិយោដីព្រឹកថ្ងៃទី២៨


ក្រោ​ម​កា​រ​យ​ក​ចិ​ត្ត​ទុ​ក​ដា​ក់​ពី​រ​ដ្ឋ​បា​ល​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហា​រ ​និង​ក្រ​សួ​ង​ដែ​ន​ដី​ន​គរូ​ប​ណី​យ៍​ក​ម្ម​ និ​ង​សូ​រិយោ​ដីព្រឹ​កថ្ងៃ​ទី​២៨​ ខែ​ក​ញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ បា​ន​រៀ​ប​កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​ក្រុ​ម​កា​រ​ងា​រ​អ​ន្ត​ក្រ​សួ​ង​ ជា​មួ​យ​ក្រុម​ហ៊ុ​ន​ចំ​កា​រអំ​ពៅ​ ដោះ​ស្រា​យ​វិ​វា​ទ​ដី​ធ្លី​ប្រ​ជា​ព​ល​រ​ដ្ឋ​ជា​មួ​យ​ក្រុ​ម​ហ៊ុ​ន​ ស្ថិ​ត​ក្នុ​ង​ភូ​មិ​សា​ស្ត្រ​ស្រុ​ក​ត្បែ​ង​មា​ន​ជ័​យ ​ស្រុ​ក​ឆែ​ប​ ​និ​ងស្រុ​កជ័​យ​សែ​ន​ ក្រោ​ម​អ​ធិ​ប​តី​ភា​ព​ឯ​ក​ឧ​ត្តម​ អ៊ុង​ វុ​ទ្ធី ​អភិ​បាល​រ​ង​ខេ​ត្ត​ និង​ឯកឧ​ត្តម​ សៀក​ វ​ណ្ណា ​អនុរ​ដ្ឋ​លេ​ខា​ធិ​ការ​ ក្រ​សួង​ ដែន​ដី​នគ​រូ​ប​ណីយ៍​ក​ម្ម ​និ​ង​សំ​ណង់ ។

22045936_849070168608167_1695911105359081298_n

22007798_849070215274829_3573144216224031421_n

22045637_849070175274833_2713375160467748829_n

22046733_849070198608164_2155481675113800175_n

22089972_849070318608152_6392393902218733047_n