នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិក សមាជិកាណបក្សប្រជាជន


នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែ​ក​ញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០​១​៧​ ពិ​ធី​សំ​ណេះ​សំ​ណា​ល​ជា​មួ​យ​ស​មា​ជិ​ក​ ស​មា​ជិ​កា​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​ខេ​ត្តព្រះ​វិហា​រ ក្រោ​ម​អ​ធិ​ប​តី​ភា​ព​ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​នា​យ​ឧ​ត្ត​ម​សេ​នី​យ៍​កិ​ត្តិ​ប​ណ្ឌិ​ត ​ហ៊ី​ង​ ប៊ុ​ន​ហៀ​ង​ ស​មា​ជិ​ក​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​កា​រ​ក​ណ្តា​ល​គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា។

22050328_849997265182124_6251229376862282873_n

22049857_1744056232558041_2598683561384400786_n

 

22046423_1744056252558039_4425493141386972183_n

22049840_1744056272558037_1382418465468074572_n

22049982_1744056369224694_6482559914559573523_n

22089308_1744056382558026_7511862192005036954_n

22050305_1744056285891369_2262962742101143219_n

22050100_1744056549224676_3910962583422195782_n

22046384_1744056575891340_4101286224276030547_n