នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ បានរៀបចំពិធីបើកវគ្គបំប៉នដល់មន្ត្រីគណបក្សខេត្ត ក្រុង ស្រុក ឃុំ


នៅ​ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​១​៧​ ខែ​តុ​លា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ បា​ន​រៀ​ប​ចំ​ពិ​ធី​បើ​ក​វគ្គ​បំ​ប៉​ន​ដ​ល់​ម​ន្ត្រី​គ​ណ​ប​ក្ស​ខេ​ត្ត​ ក្រុ​ង ​ស្រុ​ក​ ឃុំ​ស​ង្កា​ត់​ជំ​នា​ន់​ទី​៦​ ក្រោ​ម​អ​ធិ​ប​តី​ភា​ព​ដ៏​ខ្ព​ង់​ខ្ព​ស់​ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ អ៊ុ​ន​ ចា​ន់​ដា​ ប្រ​ធា​ន​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​ប​ក្ស​ខេ​ត្ត​ នៅ​ទី​ស្នា​ក់​ការ​គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ ។

22490137_1749638095333188_6738356967979319417_n

22491817_1749638115333186_7466595399956325319_n

22489728_1749638168666514_8036679310744077864_n

22519400_1749638228666508_1652892854704394157_n