ពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តព្រះវិហារ


ពិ​ធី​ប្រ​កា​ស​ចូ​ល​កា​ន់​មុ​ខ​តំ​ណែ​ង​ប្រ​ធា​នម​ន្ទី​រ​រៀ​ប​ចំ​ដែ​ន​ដី​ន​គ​រូ​ប​នីយ​កម្ម​សំ​ណ​ង់​ និង​សុរិ​យោដី​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​ នៅ​រ​សៀ​ល​ថ្ងៃ​ទី​២​៤​ ខែ​តុ​លា ​ឆ្នាំ​២០​១៧ ។

22555139_1752032405093757_8089785751148581827_n

22728840_1752032431760421_1913778399172257730_n

22688326_1752032511760413_7493450930855252718_n

22687774_1752032455093752_2017664056457402299_n

22688827_1752032601760404_7223828938734660699_n