នៅថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ កិច្ចប្រជុំដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ការអូសបណ្តាញអគ្គីសនី ពីប្រទេសឡាវឆ្លង


នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០​៧ ខែ​វិ​ច្ឆិ​កា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​ដោះ​ស្រា​យ​ផ​ល​ប៉ះ​ពា​ល់​ការ​អូ​ស​ប​ណ្តា​ញ​អ​គ្គី​ស​នី​ ពី​ប្រ​ទេ​ស​ឡា​វឆ្ល​ង​កា​ត់​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​ ទៅ​ខេ​ត្ត​កំ​ព​ង់​ធំ ​រវា​ង​អា​ជ្ញា​ធរ​អ​គ្គី​ស​នី​ក​ម្ពុ​ជា​ និ​ង​ប្រ​ជា​ព​ល​រ​ដ្ឋ ​ក្រោ​ម​អ​​ធិ​ប​តី​ភា​ព​ដ៏​ខ្ព​ង់​ខ្ព​ស់ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ ​អ៊ុ​ន​ ចា​ន់​ដា​ ​អ​ភិ​បា​ល​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហា​រ ។

23376182_1756590324637965_4333352717890771572_n

23316394_1756590391304625_4006709399668836352_n

23244384_1756590354637962_1888076943872148053_n

23244323_1756590424637955_4102986679772236033_n