ថ្ងៃ​ទី​១៧​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ លោក​ សុខ​ សាន្ត​តា​រ៉ា​ អភិ​បាល​ស្រុក​ឆែប


ថ្ងៃ​ទី​១៧​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ លោក​ សុខ​ សាន្ត​តា​រ៉ា​ អភិ​បាល​ស្រុក​ឆែប ​អភិ​បាល​រង​ និង​មន្ត្រី​ស្រុក​បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​គ្រួសារ​មន្ត្រី​សុខា​ភិបាល​នៅ​មណ្ឌល​សុខ​ភាព​ស្រុក​ឆែប​
ដែល​បាន​ទទួល​មរ​ណះ​ភាព​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ ដោយ​រោគ​គា​ពាធ ។

13250412_1560409704256029_251539645_n

13231109_1560409684256031_606808448_n