មន្ទីរកិច្ចការនារី ខេត្តព្រះវិហារបានបើក វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមុខម្ហូបកែឆ្នៃមានរយៈពេល ៣ ថ្ងៃ


មន្ទីរ​កិច្ច​ការ​នារី​ ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​បាន​បើក​ វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​មុខ​ម្ហូប​កែ​ឆ្នៃ​មាន​រយៈ​ពេល​ ៣​ ថ្ងៃ​ ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី ​១៧​ដល់​ ១៩​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ គាំ​ទ្រ​ដោយ​គម្រោង​ឈេន​ ដែល​សិក្ខា​កាម​ចូល​រួម​មាន​ចំនួន​ ២៨​ នាក់​ ប្រុស​ ០១​នាក់​ មក​ពី​ ភូមិ​ កំពត​ ,ភូមិ​ រ៉ូង​ ,ភូមិ​ ថ្កែង​ ,ភូមិ​ កក់​ពោន​ ឃុំ​ រហ័ស​ ស្រុក​ រវៀង​ ដែល​ជា​ស្រុក​ គោល​ដៅ​
-មុខ​ម្ហូប​កែ​ឆ្នៃ​មានៈ​ ឆៃ​ថាវ​ , ត្រ​សក់​ , ស្ពៃ​ជ្រក់  ។

13250575_1560903554206644_1755783748_n

13244887_228301297552029_4532159675737246976_n

 

13231217_1560903517539981_66171642_n