កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលប្រជុំបូកសរុបសកម្មភាពក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដា្ឋន


កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​លទ្ធ​ផល​ប្រជុំ​បូក​សរុប​សកម្ម​ភាព​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​ជាតិ​ចុះ​មូល​ដា្ឋន​ដើម្បី​ត្រួត​ពិនិត្យ​និង​គាំ​ទ្រ​ការ​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិធី​នយោ​បាយ​និង​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ចតុ​កោណ​ដំ​ណាក់​កាល​ទី៣​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុជា​ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ឯក​ឧត្តម​ នាយ​ឧត្តម​សេ​នីយ៍​ មាស​ សុភា​ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​ជាតិ​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០​១៦ ។

13240778_1639053449749630_5145053794868549725_n

13245497_1639053446416297_5475942562862856847_n

13232943_1639053486416293_4115477305916829529_n