នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​ ០២​ ខែ​ មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ សា​ខា​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​កម្ពុជា​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​បាន


នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​ ០២​ ខែ​ មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ សា​ខា​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​កម្ពុជា​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​បាន​ប្រជុំ​ពិភា​ក្សា ជា​មួយ​ប្រតិ​ភូ​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​អន្តរ​ជាតិ​ នៅ​សា​ខា​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ ដែល​មាន​ការ​ចូល​រួម​ស្វា​គមន៍​ដោយ ​លោក​ រ៉ាត់​ សោ​ភា​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​សា​ខា​ និង​លោក​ អ៊ាង​ វណ្ណ​ថា​ លេ​ខា​ធិ​ការ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​សាខា ។

13307253_1247354661956274_2311192017755127130_n

13312913_1247353598623047_5118849940765431371_n (1)

13322129_1247353961956344_3668064874876436885_n