នៅតាមបណ្តាស្រុកក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានប្រារព្វពិធីអបអរសាទរទិវារំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍


នៅ​តាម​បណ្តា​ស្រុក​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​បាន​ប្រា​រព្វ​ពិ​ធី​អប​អរ​សាទរ​ទិវា​រំ​លឹក​ខួប​អនុ​ស្សា​វរីយ៍​លើក​ទី​៦៥​ ថ្ងៃ​បង្កើត​គណ​បក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​ ២៨​ មិ​ថុនា ​១៩​៥១​-​២៨​ មិ​ថុនា​ ២០​១៦​ ព្រះ​វិហារ​ ថ្ងៃ​ទី​២៦​ ខែ​មិ​ថុនា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ ។

13535801_676758922476974_495007687_n

13533332_1748451548737068_2592266423509389620_n

13535886_676758042477062_750407070_n

13512069_1748451678737055_8200668267847071280_n

13536087_1572408919722774_2039795909_n

13536079_676758869143646_2077485542_n

13522634_1572408923056107_2030103282_n

13524290_289452168070908_8023864977971246659_n

13530709_676758065810393_439105325_n