ឯកឧត្តម អ៊ុំ ម៉ារ៉ា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម ឡុង សុវណ្ណ អនុ


ឯក​ឧ​ត្តម​ អ៊ុំ​ ម៉ា​រ៉ា​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​គណ​បក្ស​ខេត្ត​ ឯក​ឧត្តម​ ឡុង​ សុ​វណ្ណ​ អ​នុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​គណ​បក្ស​ខេត្ត​ អ​ញ្ជើញ​ជា​អធិ​បតី​ក្នុង​ពិធី​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​មន្រ្តី​គណ​បក្ស​ និង​សម្ពោធ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ផ្លូវ​ការ​អ​គារ​សាល​ប្រ​ជុំ​គណ​បក្ស​ស្រុក​សង្គម​ថ្មី​ ថ្ងៃ​ទី​០៣​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ ។

13529185_514179485438537_2600984598629153508_n

13600101_514179538771865_5530832489979523145_n

13566965_514179505438535_870546768196403947_n