ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាលប្រជុំគណបក្សស្រុកឆែប ក្រោមអធិបតិឯកឩត្តម អ៊ុំ ម៉ារ៉ា ឯកឩត្តម


ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាលប្រជុំគណបក្សស្រុកឆែប ក្រោមអធិបតិឯកឧត្តម អ៊ុំ ម៉ារ៉ា ឯកឧត្តម ឡុង សុវណ្ណ និងឯកឧត្តម ជួប សំអាត នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ។

13659115_1747310835483119_1192588245139557855_n

13729173_1747310752149794_2685278840320881352_n

13692513_1747312575482945_7316919852484763559_n

13690679_1747312232149646_5168126894952307634_n