នៅរសៀលថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម អ៊ុំ ម៉ារ៉ា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត


នៅ​រសៀ​ល​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​ក​ក្ក​ដា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ ឯក​ឧត្តម​ អ៊ុំ​ ម៉ា​រ៉ា​ អភិ​បាល​នៃ​គ​ណៈ​អភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ ឯក​ឧត្តម​ ឡុង​ សុ​វណ្ណ​ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ខេត្ត​ នឹង​ឯក​ឧត្តម​ លោក​ជំទាវ​ ប្រ​ធាន​មន្ទីរ​អង្គ​ភាព​នា​នា​ជុំ​វិញ​ខេត្ត​ប្រា​រព្ធ​ពិ​ធី​ប្រ​គេន​ទៀន​ព្រះ​វស្សា​ដល់​ព្រះ​សង្ឃ​នៅ​វត្ត​ប្រ​សាទ​គោក​បេង​ ។

13770468_905794722880512_5598505864953871919_n

13659112_905795556213762_3026338098581705071_n

13692619_905795166213801_2130987974031634533_n

13770517_905795322880452_3663568528321654450_n