ឯកឧត្តម អ៊ុំ ម៉ារ៉ា អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ បានដឹកនាំសហគមន៍ប្រមាណ១១០នាក់ទស្សនៈកិច្ច


ឯក​ឧ​ត្តម​ អ៊ុំ​ ម៉ា​រ៉ា​ អ​ភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​ បាន​ដឹក​នាំ​ស​ហ​គមន៍​ប្រ​មាណ​១១០​នាក់​ទ​ស្ស​នៈ​កិច្ច​សិ​ក្សា​នៅ​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​លអ​ភិ​វឌ្ឍន៍​ ឧ​ក​ញ៉ា​ ម៉ុង​ ឬ​ទ្ឋី​ ខេត្ត​ព្រះ​សី​ហ​នុ​ នា​ថ្ងៃ​ទី ​២៣​-២៤​ ខែ​ក​ក្ក​ដា​ ឆ្នាំ​២០​១៦ ។

13775489_572586232914930_8964469124191915038_n

13775754_572586369581583_6007449283998455301_n

13718548_572586406248246_2440212414793836126_n

13692709_572586322914921_1901662567314329970_n