កិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលក្រុងព្រះវិហារ សមាសភាពចូលរួម លោក លោកស្រី


កិច្ច​ប្រ​ជុំ​គ​ណៈ​ប​ញ្ជា​ការ​ឯក​ភាព​រដ្ឋ​បាល​ក្រុង​ព្រះ​វិ​ហារ​ ស​មា​ស​ភាព​ចូល​រួម​
លោក​ លោក​ស្រី​ ស្នង​ការ​រង​ អភិ​បាល​រង​ កង​ក​ម្លាំង​ទាំង​បី​ នាយ​ប៉ុស្តិ៍​ចៅ​ស​ង្កាត់​ កា​រិ​យា​ល័យ​ជុំ​វិញ​ក្រុង​ និង​មេ​ភូមិ​ រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​២៨​ ខែ​កក្ក​ដា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ ។

13686609_1675119832809658_508940087892403889_n

13886228_1675119872809654_4590363124947685424_n

13669680_1675119839476324_769368076468948803_n (1)

13686670_1675119879476320_3925012139024476264_n