ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម មាស សុភា ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល ចុៈ


ថ្ងៃ​ទី​៣០​ ខែ​ក​ក្ក​ដា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​  ឯក​ឧ​ត្តម​  មាស​ សុ​ភា ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​កណ្តាល​ ចុៈ​ជួយ​ខេត្ត​ព្រៈ​វិ​ហារ​ និង​ ឯក​ឧ​ត្តម​ អ៊ុំ​ ម៉ា​រ៉ា ​អភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រៈ​វិ​ហារ​ រួម​ដំ​ណើរ​ដោយ​ ឯក​ឧ​ត្តម​ ស្រី​ ឌឹក​ ឯក​ឧ​ត្តម​ ចន្ទ័​ សុ​ភ​ត្រា ​ស​មា​ជិក​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​ក​ណ្តាល​ បាន​ចូល​រួម​ពិ​ធី​ក្រុង​ពា​លី​ សាង​សង់​អ​គារ​សំ​រាក​ព្យា​បាល​ ជំងឺ​ក្នុង​ស្រុក​ជាំ​ក្សាន្ត​ និង​ ចុៈ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​អ្នក​ជំ​ងឺ​ដែល​កំ​ពុង​ មាន​ការ​ខ្វៈ​ខាត​បន្ទប់​សំ​រាក​ព្យា​បាល​ហើយ​បាន​ផ្តល់​ថ​វិ​កា​ជូន​អ្នក​ជំ​ងឺ​ចំ​នួន​៤០​នាក់​អ្នក​កំ​ដរ​៤០​នាក់​ ស​រុប​ ៨០​នាក់​ក្នុង​ម្នាក់​ទ​ទួល​បាន​ ២០​ ០០​០រៀល​ លោក​គ្រូ​ពេទ្យ​២៨​នាក់​ ក្នុង​ម្នាក់​បាន​ ៣០​ ០០០​ និង​ចូល​រួម​សន្និ​បាទ​បូក​ស​រុប​ការ​ងារ​បក្ស​ឆ​មាស​ទី​១ ​និង​លើក​ទិស​ដៅ​ ឆ​មាស​ទី​២​ ដែល​មាន​ស​មា​ជិក​ចូល​រួម​ចំ​នួន​ ១៦​៣០​នាក់​ក្នុង​នោៈ​ស្រី​៧០០​នាក់​ បាន​ផ្តល់​ថ​វិកា​ជូន​ដល់​ស​មា​ជិក​ក្នុង​ម្នាក់ ​១០​.០០០​រៀល​ ស​រុប​ ១៦​.៣០០​.០០០​លាន​រៀល ។

13880359_1062148477211786_171764235170176614_n

13892315_1062148647211769_1655887911165418042_n

13892380_1062148850545082_2118493121589288137_n

13901315_1062148483878452_119963838597243840_n

13882563_1062148927211741_6772892329486324682_n

13900151_1062148703878430_8940472887562732265_n

13680529_1062148653878435_5723874669148672835_n

13882465_1062148780545089_6980038551525900241_n