នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារ មានរៀបចំសន្និបាតបូក


នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​០៧​ ខែ​សី​ហា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ នៅ​ទី​ស្នាក់​ការ​គ​ណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​ក​ម្ពុ​ជា​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ មាន​រៀប​ចំ​ស​ន្និ​បា​ត​បូក​ស​រុប​ស​ភាព​ការ​ណ៍​ការ​ងារ​គ​ណ​បក្ស​ឆ​មាស​ទី១​ និង​ទិស​ដៅ​ភារ​កិច្ច​ឆ​មាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ រប​ស់​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​បក្ស​ក្រុង​ព្រះ​វិ​ហារ​ និង​ស្រុក​ត្បែង​មាន​ជ័យ​ ក្រោម​អ​ធិ​ប​តី​ ឯក​ឧ​ត្តម​ អ៊ុំ​ ម៉ា​រ៉ា​ ប្រ​ធាន​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ខេត្ត​  ឯក​ឧ​ត្ដម​ សួស​ យ៉ា​រ៉ា​ តំ​ណាង​រាស្រ្ត​ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​ និង​ជា​អនុ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​ក​ណ្ដាល​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ ព្រម​ទាំង​ឯក​ឧ​ត្តម​ លោក​ជំ​ទាវ​ លោក​ លោក​ស្រី​ជា​ស​មា​ជិក​ស​មា​ជិ​កា​គ​ណ​បក្ស​ក្រុង​/​ស្រុក​ទាំង​ពីរ។

13876552_1661153647536728_596476494341642342_n

13938591_1661153704203389_7452766471824582602_n

13938478_1661153957536697_7214307140753843406_n

13873024_1661154014203358_2128868347137241197_n