ពិធីបិទវគ្គបំប៉នដល់សិស្សានុសិស្សថា្នក់ទី១២ត្រៀមប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម


ពិ​ធី​បិទ​វគ្គ​បំ​ប៉ន​ដល់​សិ​ស្សា​នុ​សិ​ស្ស​ថា្នក់​ទី​១២​ត្រៀ​ម​ប្រ​ឡង​ ស​ញ្ញា​បត្រ​ម​ធ្យម​សិ​ក្សា​ទុ​តិ​យ​ភូមិ​ក្រោ​ម​អ​ធិ​ប​តី​ភាព​ឯក​ឧ​ត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា​ ប្រ​ធាន​ស​ស​យ​ក​ ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​ ស​ម័យ​ប្រ​ឡង​ថ្ងៃ​ទី​២២​ ខែ​សី​ហា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​សី​ហា​ ឆ្នាំ​២០​១៦ ។

14054127_1589979837965682_3556337619157485423_n

14063876_1589979884632344_7770999994453017992_n

14045627_1589979927965673_8135676685847568233_n