សិក្ខាសាលាស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការអនុវត្តប្រមូលពន្ធប្រថាប់ត្រា ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា


សិ​ក្ខា​សា​លា​ស្ដី​ពី​ការ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សា​យ​សេ​ច​ក្ដី​ណែ​នាំ​ ​ស្ដី​ពី​ការ​អ​នុ​វត្ត​ប្រ​មូ​ល​ពន្ធ​ប្រ​ថា​ប់​ត្រា​ ក្រោម​អ​ធិ​ប​តី​ភាព​ឯក​ឧ​ត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា​ អ​ភិ​បាល​រង​ខេត្ត​
ព្រះ​វិ​ហារ​ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១០​ ខែ​សី​ហា​ ឆ្នាំ​២០​១៦ ។

13873067_1586512958312370_7804443061104896679_n

13906928_1586513104979022_4499966863788364733_n

13901570_1586513541645645_3834196873152076672_n

13895391_1586513301645669_7300153507925176906_n