ព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ អញ្ជើញចុះ


ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​០៥​ ខែ​ក​ញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ ឯក​ឧ​ត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា​ អ​ភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​ អ​ញ្ជើ​ញ​ចុះ​ដោះ​ស្រាយ​ជ​ម្លោះ​ដែល​កំ​ពុង​កើត​ឡើង​និ​ង​ណែ​នាំ​លើ​ការ​កំ​ណ​ត់​ដែ​ន​រដ្ឋ​បាល​ស្រុក​ត្បែង​មាន​ជ័​យ​ និង​ដែន​រដ្ឋ​បាល​ ស្រុក​ឆែប​ដល់​ប្រ​ជា​ព​ល​រដ្ឋ​ទាំង​ពី​ស្រុក​
ដែល​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​មេ​ប​ញ្ជា​ការ​ អា​វុធ​ហត្ថ​ខេត្ត​លោក​អ​ភិ​បា​ល​ស្រុក​ឆែប​ និង​ត្បែង​ មាន​ជ័យ​ និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ដែ​ល​មាន​ជ​ម្លោះ​ទាំង​ពីរ​ស្រុក​។

14237486_636184696563383_2978066792514555217_n

14232522_636185466563306_760778864514397050_n

14237475_636185186563334_6339139031799930514_n

14212655_636185356563317_3760649841328038196_n

14202531_636185119896674_6524158613521098500_n

14183736_636185386563314_2917229790655263004_n