ឆ្លៀតពេលការងាររដ្ឋបាលចុងសប្តាហ៍ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តព្រះវិហារចុះពិនិត្យ


ឆ្លៀ​ត​ពេ​ល​ការ​ងារ​រដ្ឋ​បាល​ចុង​ស​ប្តា​ហ៍ ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម ​អ៊ុន​ ចាន់​ដា​ អ​ភិ​បាល​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​ចុះ​ពិ​និ​ត្យ​ទី​តាំង​ភូមិ​សា​ស្រ្ត​ក្នុង​ស្រុក​គូ​លែ​ន​ ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​ ដោ​យ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​ លោក​អ​ភិ​បា​ល​ ស្រុ​ក​គូ​លែ​ន​ គ​ណៈ​អ​ភិ​បាល​ស្រុ​ក​ ក​ង​ក​ម្លាំ​ង ស្រុក​ កា​ល​ពី​ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​០៣ ខែ​ក​ញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ នៅ​ស្រុក​គូ​លែន​ ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​។

14224970_142867576162363_8650177289864669171_n

14202641_142864219496032_2754543208813921222_n

14141760_142867706162350_1978154588664330127_n