ថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ អញ្ជើញទៅ


ថ្ងៃ​ដំ​បូ​ង​នៃ​យុ​ទ្ធ​នា​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ឯក​ឧ​ត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា​ អ​ភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​ អ​ញ្ជើ​ញ​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ហើយ​ឯក​ឧ​ត្តម​ក៏​បាន​ឆ្លៀ​ត​ចុះ​ពិ​និ​ត្យ​មើល​ស​ក​ម្ម​ភា​ព​ចុះ​ ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោ​ត​រប​ស់​ប្រ​ជា​ព​ល​រដ្ឋ​តាម​ប​ណ្តា​សា​លា​ឃុំ​ ស​ង្កា​ត់​ នៅ​ក្នុង​ស្រុក​នា​នា​ជា​បន្ត​ប​ន្ទា​ប់​ទូ​ទាំ​ង​ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​ផង​ដែរ​ ៕

14212145_140598329722621_8526166704911274307_n

14199770_140598686389252_3039416349411397484_n

14212146_140598659722588_1370078785317179476_n

14063855_140598716389249_6849423402336751622_n