ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ អញ្ជើញចូលរួម បើកកាត់លទ្ធផលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុ


ឯក​ឧ​ត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា​ អ​ភិ​បា​ល​ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​ អ​ញ្ជើ​ញ​ចូល​រួម​ បើក​កាត់​លទ្ធ​ផល​ប្រ​ឡង​ម​ធ្យ​ម​សិ​ក្សា​ទុ​តិ​យ​ភូមិ​ឆ្នាំ​២០​១៦​ ដែល​ជា​លទ្ធ​ផល​សិ​ស្សា​នុ​សិ​ស្ស​និ​ទេ្ទស​B ​ចំ​នួន​ ៨​នាក់​ស្រី​ ០​៦នា​ក់​ និទេ្ទ​ស ​C​ ចំ​នួ​ន៤៧​នាក់​ ស្រី ​២១​នាក់។

14238310_639526159562570_8726374954605985335_n

14089142_639526192895900_5249770254403909848_n

14264932_639526269562559_6094197984201128526_n