ឯកឧត្តមឡុង សុវណ្ណ អនុប្រធានគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម ណែម វ៉ា អនុប្រធានគណ:ប្រចាំការគណ:


ឯក​ឧ​ត្តម​ឡុង​ សុវណ្ណ​ អនុ​ប្រ​ធា​ន​គ​ណ​បក្ស​ខេត្ត​ ឯក​ឧ​ត្តម​ ណែម​ វ៉ា​ អ​នុ​ប្រ​ធា​ន​គ​ណ:​ប្រ​ចាំ​ការ​គ​ណ:​ក​ម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​បក្ស​ខេត្ត​បាន​អ​ញ្ជើ​ញ​ចូ​ល​រួម​ក្នុង​ពិ​ធី​បុ​ណ្យកា​ន់​បិ​ណ្ឌ​វេន​ទី​១​ដែល​ជា​វេន​ គ​ណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​ក​ម្ពុ​ជា​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​ក្នុង​វត្ត​ ប្រា​សា​ទ គោ​ក​បេង​ដោ​យ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​ស​មា​ជិក​ស​មា​ជិ​កា​គ​ណ​បក្ស​ខេត្ត​ ពុទ្ធ​ប​រិ​ស័ទ​ចំ​ណុះ​ជើង​វត្ត​ និង​បាន​នាំ​យកនូវទេ​យ្យ​ទាន​ និង​ប​ច្ច័​យ​ទៅ​ប្រ​គេន​ព្រះ​សង្ឃ​ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ ខែ​ក​ញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ ។

14322780_642519292596590_3726071779654259023_n

14368663_642518785929974_2665210334510656438_n

14238343_642519342596585_4380462677850459187_n