សាលាខេត្តព្រះវិហារបានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសភាពការណ៍សន្តិសុខទូទៅ និងវិធាន ការអនុវត្តបន្តក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិ


សា​លា​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​បា​ន​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សា​យ​ស​ភា​ព​កា​រណ៍​ស​ន្តិ​សុខ​ទូ​ទៅ​ និង​វិ​ធាន​ ការ​អ​នុ​វ​ត្ត​ប​ន្ត​ក្រោ​ម​អ​ធិ​ប​តី​ភាព​ ឯក​ឧ​ត្ត​ម​ អ៊ុន​ ចា​ន់​ដា​ អ​ភិ​បាល​នៃ​គ​ណៈ​អ​ភិ​បា​ល​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​ ដោ​យ​មា​ន​កា​រ​ចូ​ល​រួ​មពី​ប្រ​ធា​ន​ ម​ន្ទី​រអង្គ​ភាព​ជុំ​វិ​ញ​ខេ​ត្ត​ អ្នក​ពាក់​ព័ន្ធ​នា​នា ​នៅ​ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២​០​១​៦ ។

14344073_643512779163908_7601171520995345414_n

14316981_643512795830573_5346281373202064122_n

14369863_643512889163897_7672696233462493981_n

14390999_643512849163901_6035825393768823865_n

14329945_643512952497224_9062842392947422895_n