ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញជាអធិបតី វេទិកាស្តីពី សិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋរួមចំណែកលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អ


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី វេទិកាស្តីពី សិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋរួមចំណែកលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អ ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការ ក្រុមការងារ ដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ សហការជាមួយអង្គការអប់រំយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិភាព និងក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ ។

410                          409

412