“យើងរួមគ្នាកសាងវប្បធម៌សិល្ប:ចែករំលែកដើម្បីពេទ្យគន្ធបុប្ផា” ឯកឧត្តម


“យើង​រួម​គ្នា​កសាង​វប្ប​ធម៌​សិល្ប:​ចែក​រំលែក​ដើម្បី​ពេទ្យ​គន្ធ​បុប្ផា” ​ឯក​ឧត្តម​ អ៊ុន ​ចាន់​ដា​ អញ្ជើ​ញ​ជា​អធិ​បតី​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​យុវ​ជន​ក្នុង​កម្ម​វិធី​ ជិះ​កង់​ដើម្បី​ពេទ្យ​គន្ធ​បុប្ផា​នៅ​ក្នុង​ទី​រួម​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ ។

16174627_711526049029247_4015549042294707615_n

16142891_711521889029663_8952062503415002495_n

16298753_711521992362986_5860859831010013204_n

16142890_711525309029321_3781597163480477735_n

16115033_711521872362998_6065683037947236447_n

16298889_711521932362992_134403209449481480_n

16266032_711521752363010_5645175192108899469_n