ព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសា


ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៣១​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ នៅ​រដ្ឋ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​បាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​សា​មញ្ញ​លើក​ទី​៣២ ​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ខេត្ត​ អាណ​ត្តិទី២​ ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ ឯក​ឧត្តម​ ឡុង​ សុវណ្ណ​ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ខេត្ត ​និង​ ឯក​ឧត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា​ អភិ​បាល​នៃគ​ណៈ​អភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រះវិ​ហារ​ ។

16388363_716755061839679_1915323081484545554_n

16427750_716756081839577_3807680644838816061_n

16426236_716755191839666_3425869671353923591_n

16299437_716756075172911_2840779810585573795_n