សុខទុក្ខរបស់ប្រជាជន កសិករ អាជីវករ គឺជាសុខទុក្ខរបស់ ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត


សុខ​ទុក្ខ​រប​ស់​ប្រ​ជា​ជន​ ក​សិ​ករ​ អា​ជីវ​ករ​ គឺ​ជា​សុខ​ទុក្ខ​របស់​ ឯក​ឧត្តម​អភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៨​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ ឯក​ឧត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា​ អភិ​បាល​នៃ​គណៈ​អភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​បាន​ចុះ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​ អាជី​វក​រ អ្នក​លក់​ដូរ​ និង​មន្ត្រី​ដែល​មាន​ជម្ងឺ​ ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ ដោយ​ពុំ​មាន​ថ្ងៃ​សម្រា​កនោះ​ឡើយ ។

16195559_1651420378488294_1724311426593580880_n

16142457_1651420421821623_7089098587773003167_n

16387418_1651420445154954_6990370215228995056_n

16195006_1651420475154951_1175324856307553438_n