កិច្ចប្រជុំគណ:បញ្ជាការឯកភាពខេត្ត ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិ


កិច្ច​ប្រ​ជុំ​គណ:​ប​ញ្ជា​ការ​ឯក​ភាព​ខេត្ត​ ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ ឯក​ឧត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា​ អភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​០៧​ ខែ​០២​ ឆ្នាំ​២០​១៧ ។

16507913_1230097227087392_85283250119822119_n

16508658_264000117366763_3695461670183962986_n

16426144_1230097317087383_1623868002437746378_n

16425803_264000040700104_2366794731758448134_n

16508030_1230097330420715_615439164625622158_n

16602693_1230097240420724_5383972439704144533_n