ព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីប្រកាសតែងតាំង លោកជំទាវ សួស យ៉ារ៉ា ទេវី ជា


ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ ពិធី​ប្រ​កា​ស​តែង​តាំង​ លោក​ជំទាវ ​សួស ​យ៉ា​រ៉ា ​ទេវី ​ជា​ប្រ​ធាន​កិត្តិ​យ​ស​ និង​ស​មា​ជិក​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​សា​ខា​ស​មា​គម​ន៍នា​រីក​ម្ពុជា​ដើ​ម្បី​សន្តិ​ភាព​ និង​អភិ​វឌ្ឍន៍​ និង​ក្រុម​ចល​នា​ស្រ្តី​ ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ ក្រោ​មអ​ធិប​តី​ភាព​លោក​ជំ​ទាវ​ មាន​ សំ​អាន​ អនុ​ប្រ​ធាន​ ស​មាគ​មន៍​នារី​ក​ម្ពុជា​ដើ​ម្បី​សន្តិ​ភាព​ និង​អភិ​វឌ្ឍន៍​តំ​ណាង​ ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​លោក​ជំ​ទាវ​ ម៉ែន​ សំ​អន​ ប្រ​ធាន​សមា​គមន៍​ នារី​កម្ពុ​ជា​ដើម្បី​សន្តិ​ភាព​ និង​អភិ​វឌ្ឍន៍​ ឯក​ឧត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា ​អភិ​បាល​ខេត្ត​ ឯក​ឧត្តម​ ឡុង​ សុវ​ណ្ណ ​ប្រ​ធាន​ ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ខេត្ត​ និង​មានការ​ចូល​រួម​ពី​ សមា​ជិក​ សមា​ជិកា​សមា​គមន៍​នារី​ ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ ជា​ច្រើន​រូប​ផង​ដែរ ។

16684353_723195171195668_2929957179750332589_n

16640535_723195187862333_8600199095725888768_n

16729279_723195457862306_8699017506163730057_n

16711766_723195297862322_8136995215179882938_n