ពិធីប្រកាសផ្ទេរ និងចូលកាន់មុខតំណែងព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តព្រះវិហារថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ។


ពិធី​ប្រ​កាស​ផ្ទេរ​ និង​ចូល​កាន់​មុខ​តំ​ណែង​ព្រះ​រាជ​អា​ជ្ញា​នៃ​អយ្យ​ការ​អម​សា​លា​ដំ​បូង​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ​ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ​២០​១៦ ។

17238669_1667657456864586_1081055808_n

17238745_1667657483531250_230891629_n

17264875_1868588630024934_1003892459000671746_n

17264630_1890266791231889_4303569500145483647_n

17156073_1890266527898582_3145250606358020227_n